Om FRF

Filmproducenternas Rättighetsförening inkasserar och distribuerar ersättning för privatkopiering och vidaresändning i kabelnät till oberoende film- och tv-producenter.

Filmproducenternas Rättighetsförening utgjordes från början formellt av två föreningar; Filmproducenternas rättighetsförening samt FRF-Video men i januari 2018 lades FRF-Video ner och all verksamhet övertogs av Filmproducenternas rättighetsförening, FRF. Föreningen är ideell och arbetar utan vinstsyfte med att inkassera och distribuera ersättning till oberoende film- och tv-producenter för vidaresändning i kabelnät respektive ersättning för privatkopiering.

Medlemmar i FRF är de respektive sektionerna i Film&TV-Producenterna; filmsektionen, TV-sektionen och reklamfilmsektionen, IFPI Svenska gruppen samt Oberoende Filmares Förbund. FRF:s kansli är beläget i Filmhuset på Gärdet.

Kansli

Christine Larnfelt
Föreningssekreterare

christine@frf.se
+46 70 342 81 76

Magnus Persson
International Portfolio Manager

magnus@frf.se
+46 73 956 79 06

Styrelse

Ordinarie ledamöter i styrelsen för FRF

 • Björn Rosengren, ordförande
 • Anna Söderberg (TV-sektionen, FilmTVP)
 • Johan Rudolphie (Reklamfilmssektionen, FilmTVP)
 • Louise Hallenborg (Film och dramasektionen, FilmTVP)
 • Gustav Ahlgren (Oberoende Filmares Förbund)
 • Magnus Mårtensson (IFPI)

Suppleanter

 • Lars Wannebo (TV-sektionen, FilmTVP)
 • Lars Pettersson (Reklamfilmsektionen, FilmTVP)
 • Gila Bergqvist Ulfung (Film och dramasektionen, FilmTVP)
 • Karin Ekberg (Oberoende Filmares Förbund)
 • Ludvig Werner (IFPI)

Lagstiftning

FRF’s verksamhet har sin grund i ett antal avsnitt i Upphovsrättslagen och sedan den 1 januari 2017 regleras verksamheten i den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Publikationer

Nedan publiceras bland annat FRF’s stadgar och årsredovisningar.