Om FRF

Filmproducenternas Rättighetsförening inkasserar och distribuerar ersättning för privatkopiering och vidaresändning i kabelnät till oberoende film- och tv-producenter.

Filmproducenternas Rättighetsförening består formellt av två föreningar, FRF samt FRF-Video. Föreningarna är ideella och arbetar utan vinstsyfte med att inkassera och distribuera ersättning till oberoende film- och tv-producenter för vidaresändning i kabelnät (FRF) respektive ersättning för privatkopiering (FRF-Video).

Medlemmar i FRF och FRF-Video är de respektive sektionerna i Film&TV-Producenterna; filmsektionen, TV-sektionen och reklamfilmsektionen, IFPI Svenska gruppen samt Oberoende Filmares Förbund. FRF:s kansli är beläget i Filmhuset på Gärdet.

Kansli

Christine Larnfelt
Föreningssekreterare

christine@frf.se
+46 8 665 12 55

Magnus Persson
Portfolio Manager

magnus@frf.se
+46 8 666 37 38

Styrelse

Ordinarie ledamöter i styrelsen för FRF och FRF-Video

 • Björn Rosengren, ordförande
 • Petra Måhl (TV-sektionen)
 • Lars Pettersson (Reklamfilmsektionen)
 • Kristina Åberg (Filmsektionen)
 • Johan Seth (Oberoende Filmares Förbund)
 • Thomas Stenmo (IFPI)

Suppleanter

 • Mikael Wallén (TV-sektionen)
 • Johan Rudolphie (Reklamfilmssektionen)
 • Ralf Karlsson (Filmsektionen)
 • Karin Ekberg (Oberoende Filmares Förbund)
 • Ludvig Werner (IFPI)

Lagstiftning

FRF’s verksamhet har sin grund i ett antal avsnitt i Upphovsrättslagen och sedan den 1 januari 2017 regleras verksamheten i den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Publikationer

Nedan publiceras bland annat FRF’s stadgar och årsredovisningar.