Stipendium

Nu kan du som är film- och tv-producent söka medel ur vår stipendiefond!

Ansök om stipendium

Filmproducenternas Rättighetsförening delar årligen ut stipendier till film- och tv-producenter som ett led i deras professionella utveckling. Det kan gälla bidrag till kursverksamhet, studieresor eller experimentellt arbete. Notera dock att man inte kan söka pengar för produktion. Stipendiefonden kan bidra med högst 50% av den totala kostnaden, dock max 20 000. För eventuella skattekostnader svarar mottagaren. Ansökan behandlas av styrelsen i FRF och deras beslut kan inte överklagas.

Ska du redovisa mottaget stipendium klickar du på knappen.

Till redovisning

Personuppgifter

Redovisning