Rättighetsinnehavare

Filmproducenternas Rättighetsförening inkasserar och distribuerar ersättning för privatkopiering och vidaresändning i kabelnät till oberoende film- och tv-producenter.

Registrera ditt bolag

För att få ersättning måste man som rättighetsinnehavare registrera sitt bolag och de audiovisuella verk man har rätt att erhålla kabel- och privatkopieringsersättning för.

Klicka på länken nedan för att registrera bolags- och kontaktuppgifter. När vi behandlat registreringen skickas ett mail med inloggningsuppgifter till FRF:s databas, så snart det kommit fram går det bra att logga in för att registrera de verk man har rättigheter till.

Det räcker att man registrerar sig hos FRF så bevakar vi era intressen både i Sverige och utomlands.

Registrera nu

Matchning

Vi matchar de audiovisuella verk som är registrerade i vår databas med det som visats på TV.
För vidaresändning i kabel bevakar vi för närvarande SVT1, SVT2, SVTB, Kunskapskanalen, TV4, TV12 samt SJUAN. Privatkopieringsersättning fördelas på samma kanaler som för kabel men även TV4 Fakta, TV3 och Kanal5.

Under publikationer finner du information över de verk som visats på svensk TV och som vi inte har identifierat någon rättighetshavare till, hör av dig till oss om du har rätten att inkassera ersättning.

Identifiering

För att underlätta identifieringen är det viktigt att den titel som registreras hos FRF överensstämmer med Tv-kanalens sändningstitel. Då vi också bevakar vad som visats på utländska Tv-kanaler är det bra att registrera eventuella utländska titlar. Ersättning betalas ut tidigast året efter det år som verket har visats på TV.