Ansök om brygglån hos Filmproducenternas rättighetsförening

Lånen skall gå till kortsiktiga behov hos produktionsbolag som har fullfinansierade projekt, men där likvidströmmarna inte kommer i den takt som behövs för att finansiera löpande omkostnader.

Både film- och TV-projekt ska, om accepterade säkerheter finns, kunna komma ifråga. FRF måste minimera risken för kreditförluster, varför garantier för fullföljande, som completion/monitoring bond eller säkerhet i kommande känd betalning till projektet kommer att krävas.

Riktlinjer:

Projektet skall vara bekräftat fullfinansierat och ha produktionsbeslut (greenlight) och med ansökan skall skickas:

–  Finansieringsplan med underliggande dokument
–  Likviditetsplan
–  Budgetsammanfattning
–  Tidsplan för produktion samt distribution
–  CV på producenten
–  I det fall färdigställandegaranti eller monitoring bond finns skall bekräftelse på denna skickas med.
–  Synopsis.

Beloppsgränser:
–  Lån motsvarande max 2% av budget kan beviljas utan färdigställandegaranti.
–  Lån motsvarande 3% eller mer av budget kräver att projektet har en färdigställandegaranti.
–  Max summa för brygglån utan färdigställandegaranti är 700.000 och med färdigställandegaranti 1.500.000.

Övrigt:
–  Varje ansökan prövas för sig och FRF’s styrelses beslut kan ej överklagas.
–  En uppläggningsavgift om 2.000/lån tas ut.
–  Ränta på brygglånet utgår med Riksbankens referensränta +3%.
–  Löptid på lånet är max 15 månader.
–  Produktionsbolaget ska ha existerat i minst två år och färdigställt minst en film eller tv-serie.
–  FRF kommer att ta kreditupplysning på bolaget/företrädare för bolaget.
–  Som kompletterande säkerhet för lånet kan FRF utnyttja kommande vidaresändnings- och privatkopieringsersättningar.

Kontakta Christine Larnfelt på FRF’s kansli för mer information. Mail: christine@frf.se eller på telefon 070 342 81 76.