Ansök om brygglån hos Filmproducenternas rättighetsförening

Lånen skall gå till kortsiktiga behov hos produktionsbolag som har fullfinansierade projekt, men där likvidströmmarna inte kommer i den takt som behövs för att finansiera löpande omkostnader.

FRF kan för närvarande (mars 2022) inte behandla nya ansökningar om brygglån.

Både film- och TV-projekt ska, om accepterade säkerheter finns, kunna komma ifråga. FRF måste minimera risken för kreditförluster, varför garantier för fullföljande, som completion bond eller säkerhet i kommande känd betalning till projektet kommer att krävas.

Riktlinjer:

Projektet skall vara bekräftat fullfinansierat och ha produktionsbeslut (greenlight) och med ansökan skall skickas:

  • Finansieringsplan med underliggande dokument
  • Likviditetsplan
  • Budgetsammanfattning
  • Tidsplan för produktion samt distribution
  • CV på producenten
  • I det fall färdigställandegaranti finns skall bekräftelse på denna skickas med.

Beloppsgränser:

  • Lån motsvarande max 2% av budget kan beviljas utan färdigställandegaranti.
  • Lån motsvarande 3% eller mer av budget kräver att projektet har en färdigställandegaranti.
  • Max summa för brygglån utan färdigställandegaranti är 700.000 och med färdigställandegaranti 1.500.000.

 

Varje ansökan prövas för sig och FRF’s styrelses beslut kan ej överklagas.

En uppläggningsavgift om 2.000/lån tas ut.

Ränta på brygglånet utgår med Stibor+2%.

Som kompletterande säkerhet för lånet kan FRF utnyttja kommande vidaresändnings- och privatkopieringsersättningar.

Kontakta Christine Larnfelt på FRF’s kansli för mer information. Mail: christine@frf.se eller på telefon 070 342 81 76.